Lietuvos Respublikos Prezidentės sveikinimas

Brangūs pasaulio lietuviai,
nuoširdžiai sveikinu Jus su džiaugsmo ir vilties švente – šventomis Kalėdomis ir artėjančiais Naujaisiais metais.

Sušildyti Kalėdų stebuklų, dalindamiesi kalėdaičiu su artimaisiais ir draugais, stiprinkime ir tieskime santarvės tiltus, tvirtinkime ryšį su savo krašto žmonėmis ir gimtąja žeme. Lietuvai brangus kiekvienas tautietis. Tegul 2012-ieji tampa svajonių išsipildymo ir Tautos susitelkimo metais.

Mielieji! Stiprybės saugant Lietuvą ir lietuvybė, garsinant jos vardą pasaulyje, ugdant jaunąją kartą lietuviškos kalbos ir kultūros dvasia. Te tradicijos ir paproėiai papuošia mūsų šventes ir suvienija mus bendriems tikslams.

Artėjančių švenčių proga linkiu Jums santarvės, neblėstančios vilties ir tikėjimo, energijos ir prasmingų darbų. Tegul Lietuva visuomet išlieka Jums širdies Tėvyne, kad ir kur gyventumėte.

Šviesių ir jaukių šventų Kalėdų bei viltingų Naujųjų metų.

Dalia Grybauskaitė
Lietuvos Respublikos Prezidentė
2011 m. gruodžio mėn.
Vilnius

Kaledinis sveikinimas_Lietuvos Respublikos Prezidente_201112