HAMBURGO LIETUVIŲ BENDRUOMENĖ

HAMBURGO LIETUVIŲ BENDRUOMENĖS VALDYBA 2013-2014

valdyba_2013_names

(iš kairės į dešinę)


Giedrė Sunklodaitė -

Saulė Tjards – Sekretorė

Viktorija Ibrahimova – Pirmininkė (valdyba@hamburgas.de)

Kristina Ūsaitė – Iždininkė

Lina Jahn -

Akvilė Kalinaitė -

NARIAI

Bendruomenės nariais gali būti visi Vokietijoje gyvenantys lietuviai, iš Lietuvos kilę asmenys ir jų šeimos nariai. Nariu tampama, padavus raštišką pareiškimą artimiausiai VLB apylinkės valdybai. Nariais gali būti priimami ir jokiai LB apylinkei nepriklausantys asmenys. Jie įrašomi į Vokietijos LB valdybos sudaromą narių sąrašą. Nariai moka solidarumo įnašą. Šiuo metu jis yra nustatytas 24 € per metus (nedirbantiesiems 12 €).  Studijuojantieji ir nepasiturintieji gali būti nuo solidarumo mokesčio mokėjimo atleisti. Jei norite tapti Vokietijos LB nariu, užpildykite nario pareiškimo anketą ir įteikite Hamburgo apylinkės pirmininkui. Nario pareiškimas

Nario mokestį prašome pervesti į:

Litauische Gemeinschaft Ortsverband Hamburg
Hamburger Volksbank eG
BLZ: 20190003
Konto-Nr: 2211807

KONTAKTAI

El. paštas: valdyba@hamburgas.de

Viktorija Ibrahimova, pirmininkė
El.paštas: valdyba@hamburgas.de
Telefonas: 0157/ 72745952

Visais kitais klausimais surasti atsakymą pabandys webmaster Jolita:  sjolita@yahoo.com