SUSITIKIMAI

2013 – 2014 metai

Susitikimai prie apvalaus stalo

Susitikimai vyksta paskutinį mėnesio penktadienį (išskyrus vasaros atostogų metu) adresu:

Lietuvių Katalikų sielovada
Lübecker Str. 101
22087 Hamburg

Susitikimų pradžia 18 val.

Viktorija Ibragimova – pirmininkė Tel. Nr. +49 157 72745952
e-mail: valdyba@hamburgas.de